Andrei Sakharovs Frihetspris til Den ungarske Helsingforskomité

Den norske Helsingforskomité deler i år ut Andrei Sakharovs Frihetspris til Den ungarske Helsingforskomité som kjemper mot den autoritære utviklingen i Ungarn.

Andrei Sakharovs Frihetspris

Andrei Sakharovs Frihetsfond ble i 1980 opprettet av Den norske Helsingforskomité (NHC), med støtte og samtykke fra Andrei Sakharov selv. Den første prisen fikk Charta 77 i 1984. Tidligere prisvinnere er blant annet:

  • Evgeny Zhovtis og Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law
  • Svetlana Gannusjkina fra Memorial Human Rights Center
  • Aliaksandr Bialiatski fra Human Rights Center, "Viasna", i Hviterussland
  • Elisa Musajeva fra Tsjetsjenia
  • Amor Masovic fra Bosnia-Hercegovina
  • Sergei Kovaljov fra Russland

– Det er en ære å gi prisen til Den ungarske Helsingforskomité som i en årrekke har vært av de fremste i kampen mot Viktor Orbans regime i Ungarn. Med pristildelingen anerkjenner vi det sentrale arbeidet Den ungarske Helsingforskomité gjør for å fremme menneskerettigheter og demokrati i Ungarn i dag, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

Utviklingen i Sentral-Europa de siste årene har gått i stadig mer autoritær retning, der situasjonen for grunnleggende menneskerettigheter og demokrati kommer under større press. Utviklingen skjer i land som tidligere var regnet for stabile demokratier.

– På vegne av Den ungarske Helsingforskomité takker jeg for pristildelingen. Vi er beæret og rørt av støtten. 30 år etter at Berlinmuren falt og de demokratiske endringene skjedde i Sentral-Europa, er ideen om universelle menneskerettigheter under angrep i Ungarn, som mange andre steder, sier Márta Pardavi, som leder organisasjonen i Budapest sammen med András Kristóf Kádár.

Hun forteller at organisasjonen har mye å gjøre, mer enn før Ungarns autoritære utvikling startet.

Det er et større behov for å forsvare menneskerettighetene i dag, men også et større behov for menneskerettighetsforsvarere. Ofrene for myndighetenes maktbruk, våre medborgere som blir trakassert for å uttrykke meningene sine, de som sitter i fengsel, flyktningene som søker beskyttelse, den manglende beskyttelsen av sårbare mennesker og ikke minst rettsstaten – alle disse trenger oss. Det er derfor vi er her og fortsetter jobben


Márta Pardavi, leder av Den ungarske Helsingforskomité

– Det er et større behov for å forsvare menneskerettighetene i dag, men også et større behov for menneskerettighetsforsvarere. Ofrene for myndighetenes maktbruk, våre medborgere som blir trakassert for å uttrykke meningene sine, de som sitter i fengsel, flyktningene som søker beskyttelse, den manglende beskyttelsen av sårbare mennesker og ikke minst rettsstaten – alle disse trenger oss. Det er derfor vi er her og fortsetter jobben, sier Pardavi.

Den Budapest-baserte organisasjonen Den ungarske Helsingforskomité (Hungarian Helsinki Committee) ble etablert i 1989, og har siden arbeidet for å fremme respekt for menneskerettighetene, informere og rapportere om menneskerettighetsbrudd og tilbyr fri rettshjelp. Organisasjonen er ledet av Márta Pardavi og András Kristóf Kádár og har en stab på 24 ansatte. Den kjemper for menneskers grunnleggende rettigheter i et miljø i økende grad preget av svertekampanjer og trakassering rettet spesielt mot organisasjoner som bistår flyktninger og asylsøkere.

Prisutdelingen skjer 18. november i Oslo.

Kom på vårt frokostmøte med prisvinneren på Litteraturhuset 19. november. For registrering, følg denne lenken.