Å gjøre forretninger i autoritære stater

En ny rapport skisserer menneskerettighetsdilemmaer internasjonale selskaper står overfor når de opererer i autoritære stater.

Bør selskaper trekke seg ut av autoritære stater, eller bør de bli værende mens de forsøker å respektere menneskerettighetene så langt som mulig. Hvis de velger å bli, er risikoer som negative reaksjoner fra regimet, protester fra aktivister og misfornøyde ansatte som enten mener selskapet gjør for mye eller for lite for menneskerettighetene. Dersom de velger å trekke seg ut, kan de få kritikk for å svikte ansatte og/eller kunder.

Helsingforskomiteens rapport presenterer tre tilfeller av norske selskaper som står overfor vanskelige dilemmaer, Yara i Hviterussland, Norsk Hydro i Brasil og Telenor i Myanmar. Selv om rapporten ikke gir klare løsninger, kommer den med anbefalinger og strategier for å håndtere dilemmaene i autoritære stater, inkludert når demokratiske stater innfører målrettede sanksjoner og andre tiltak for å støtte deres operasjoner.

Les digitalt rapporten Doing Business in Authoritarian States

Doing Business in Authoritarian States – PDF-versjon

Kontakt oss

Employee

Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretærE-post: [email protected]Telefon: +47 95 21 03 07Twitter: @GunnarEkelveSly
Read article "Gunnar M. Ekeløve-Slydal"

Employee

Ivar Dale

Senior fagrådgiverE-post: [email protected]Telefon: +47 93671900Twitter: @IvarDale
Read article "Ivar Dale"

Employee

Dag A. Fedøy

KommunikasjonssjefE-post: [email protected]Telefon: +47 920 54 309
Read article "Dag A. Fedøy"