"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Nyhet

Barents Pride: Feiring av frihet, med varm hilsen til Russland

Read article "Barents Pride: Feiring av frihet, med varm hilsen til Russland"

Uttalelse

En annerledes parade

Read article "En annerledes parade"

Nyhet

Bjørn Engesland går av etter 25 år som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité

Read article "Bjørn Engesland går av etter 25 år som generalsekretær i Den norske Helsingforskomité"

Uttalelse

Årsmøtet i NHC: – Norge må støtte demokratibevegelsen i Hviterussland

Read article "Årsmøtet i NHC: – Norge må støtte demokratibevegelsen i Hviterussland"

Kampanje: 12 Kvinner på barrikadene

Vi presenterer 12 portretter av kvinner som står på barrikadene for andre kvinner, for å sette fokus på de største menneskerettighetsutfordringene for kvinner i Europa i dag.

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Read article "Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner"

Tema

Fredsundervisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundervisning"

Tema

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.