"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Nyhet

Sakharov Frihetspris 2019 til Europas helter

Read article "Sakharov Frihetspris 2019 til Europas helter"

29 nov

UTSATT: Hva gjør partiene for kvinner i Europa?

Read article "UTSATT: Hva gjør partiene for kvinner i Europa?"

Artikkel

Historisk anmeldelse av syriske torturister

Read article "Historisk anmeldelse av syriske torturister"

Artikkel

Vold mot Olena Shevchenko må etterforskes

Read article "Vold mot Olena Shevchenko må etterforskes"

Kampanje: 12 Kvinner på barrikadene

Vi presenterer 12 portretter av kvinner som står på barrikadene for andre kvinner, for å sette fokus på de største menneskerettighetsutfordringene for kvinner i Europa i dag.

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Read article "Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner"

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Tema

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.