"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Ledig stilling

Vil du lede og videreutvikle vårt prosjektarbeid?

Read article "Vil du lede og videreutvikle vårt prosjektarbeid?"

Nyhet

Tvangsreturnert tadsjikisk aktivist takknemlig etter løslatelse

Read article "Tvangsreturnert tadsjikisk aktivist takknemlig etter løslatelse"

Rapport

Rapport: Russland er ikke et trygt tredjeland

Read article "Rapport: Russland er ikke et trygt tredjeland"

Nyhet

Valgene vi følger med på i 2019

Read article "Valgene vi følger med på i 2019"

Kommentar

Kommentar

Hvorfor bidrar ikke domstolen i Haag til forsoning på Vest-Balkan?

Read article "Hvorfor bidrar ikke domstolen i Haag til forsoning på Vest-Balkan?"

Kommentar

Europas demokratier er truet

Read article "Europas demokratier er truet"

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Tema

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Tema

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Read article "Asylpolitikk"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.

Kommentar

10 år uten rettferdighet

Hvorfor er krigen mellom Georgia og Russland fremdeles viktig i dag?

Read article "10 år uten rettferdighet"

Rapport

Årsrapport: Status for menneskerettighetene

Read article "Årsrapport: Status for menneskerettighetene"