"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Nyhet

Magnitskij-pris til fengslet ukrainsk filmskaper

Read article "Magnitskij-pris til fengslet ukrainsk filmskaper"

13 des

Anna Politkovskaja-seminar 2018: Historier fra Europas svarte hull

Read article "Anna Politkovskaja-seminar 2018: Historier fra Europas svarte hull"

Nyhet

Norge krever etterforskning av Russland

Read article "Norge krever etterforskning av Russland"

Uttalelse

– Kasakhstan må løslate Iskander Yerimbetov

Read article "– Kasakhstan må løslate Iskander Yerimbetov"

Kommentar

Kommentar

Hvordan bekjempe hvitvasking

Read article "Hvordan bekjempe hvitvasking"

Kommentar

Å følge Europas nyeste demokrati

Read article "Å følge Europas nyeste demokrati"

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Tema

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Tema

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Read article "Asylpolitikk"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.

Kommentar

10 år uten rettferdighet

Hvorfor er krigen mellom Georgia og Russland fremdeles viktig i dag?

Read article "10 år uten rettferdighet"

Rapport

Årsrapport: Status for menneskerettighetene

Read article "Årsrapport: Status for menneskerettighetene"