"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Nyhet

Slik gjør du Pridemåneden meningsfull i år!

Read article "Slik gjør du Pridemåneden meningsfull i år!"

Nyhet

Varm opp til Pride med en god skeiv bok eller film

Read article "Varm opp til Pride med en god skeiv bok eller film"

Nyhet

Gjenreis respekten for folkeretten!

Read article "Gjenreis respekten for folkeretten!"

Rapport

Årsrapport: Status for menneskerettighetene i 2019

Read article "Årsrapport: Status for menneskerettighetene i 2019"

Kampanje: 12 Kvinner på barrikadene

Vi presenterer 12 portretter av kvinner som står på barrikadene for andre kvinner, for å sette fokus på de største menneskerettighetsutfordringene for kvinner i Europa i dag.

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Read article "Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner"

Tema

Fredsundervisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundervisning"

Tema

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.