"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Uttalelse

Brev til Solberg: – Norge må ta ansvar der Russland svikter

Read article "Brev til Solberg: – Norge må ta ansvar der Russland svikter"

Artikkel

«Helsingforskomiteens store påskequiz»

Read article "«Helsingforskomiteens store påskequiz»"

Artikkel

Påske med Erdoğan, politiske mord og Dracula

Read article "Påske med Erdoğan, politiske mord og Dracula"

Nyhet

Et kraftig spark til Poroshenko

Read article "Et kraftig spark til Poroshenko"

Kommentar

Kommentar

Kan en komiker vinne valget i Ukraina?

Read article "Kan en komiker vinne valget i Ukraina?"

Kommentar

Musikk, politikk og ukrainsk selvbilde

Read article "Musikk, politikk og ukrainsk selvbilde"

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Tema

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Artikkel

Styrker sivilsamfunn

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.