"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Nyhet

Gjennomslag for menneskerettighetssanksjoner

Read article "Gjennomslag for menneskerettighetssanksjoner"

Kommentar

Europarådet på demokratiets premisser

Read article "Europarådet på demokratiets premisser"

Uttalelse

Advarer mot ny bølge med overgrep mot LHBT-personer i Tsjetsjenia

Read article "Advarer mot ny bølge med overgrep mot LHBT-personer i Tsjetsjenia"

Uttalelse

OSSE-rapport: Ingen tvil om at det har skjedd grove overgrep i Tsjetsjenia

Read article "OSSE-rapport: Ingen tvil om at det har skjedd grove overgrep i Tsjetsjenia"

Kommentar

Kommentar

Valg i krigståka

Read article "Valg i krigståka"

Kommentar

– Erna, det er tid for menneskerettar

Read article "– Erna, det er tid for menneskerettar"

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Tema

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Tema

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Read article "Asylpolitikk"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.

Kommentar

10 år uten rettferdighet

Hvorfor er krigen mellom Georgia og Russland fremdeles viktig i dag?

Read article "10 år uten rettferdighet"

Rapport

Årsrapport: Status for menneskerettighetene

Read article "Årsrapport: Status for menneskerettighetene"