"Å forsvare menneskerettigheter er alles jobb. Vi oppnår så mye mer når vi står sammen mot urettferdighet."

Les om hvordan vi redder og forbedrer liv

Aktuelt

Uttalelse

Brev til Erna: Bør vente med slakt av rein

Read article "Brev til Erna: Bør vente med slakt av rein"

Nyhet

Gjennomslag for menneskerettighetssanksjoner

Read article "Gjennomslag for menneskerettighetssanksjoner"

Uttalelse

Advarer mot ny bølge med overgrep mot LHBT-personer i Tsjetsjenia

Read article "Advarer mot ny bølge med overgrep mot LHBT-personer i Tsjetsjenia"

Kommentar

Europarådet på demokratiets premisser

Read article "Europarådet på demokratiets premisser"

Kommentar

Kommentar

Mødrer som kjempar for menneskeverd

Read article "Mødrer som kjempar for menneskeverd"

Kommentar

Valg i krigståka

Read article "Valg i krigståka"

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Fredsundersvisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundersvisning"

Tema

Dokumentere for å ansvarliggjøre

Vi dokumenterer brudd på menneskerettighetene slik at de skyldige kan bli straffet.

Read article "Dokumentere for å ansvarliggjøre"

Tema

Asylpolitikk

Det er vår jobb å forsvare folks grunnleggende menneskerettighet for å søke asyl fra forfølgelse.

Read article "Asylpolitikk"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.

Kommentar

10 år uten rettferdighet

Hvorfor er krigen mellom Georgia og Russland fremdeles viktig i dag?

Read article "10 år uten rettferdighet"

Rapport

Årsrapport: Status for menneskerettighetene

Read article "Årsrapport: Status for menneskerettighetene"