Vil du støtte Ukrainas kamp for frihet?

Aktuelt

Uttalelse

Fem råd for en vellykket bistandsreform

Read article "Fem råd for en vellykket bistandsreform"

Uttalelse

Anbefalinger til Nansen-programmet

Read article "Anbefalinger til Nansen-programmet"

Artikkel

Ny rapport om vilkårlig fengsling og gisseltaking av sivile i Ukraina

Read article "Ny rapport om vilkårlig fengsling og gisseltaking av sivile i Ukraina"

Uttalelse

Fortsatt en kamp for at kjærligheten skal være grenseløs

Read article "Fortsatt en kamp for at kjærligheten skal være grenseløs"

Rapporter fra Ukraina – Truth Hounds

Truth Hound dokumenterer krigsforbrytelser i Ukraina. Les rapportene deres og lær mer om Truth Hounds sitt viktige arbeid.

Nasjonale minoriteter

Vi har snakket med representanter for de ulike minoritetene

Hvem er vi

Helsingforskomiteen er en ikke-statlig non-profit organisasjon som arbeider for at menneskerettighetene skal respekteres og omsettes i praktisk handling. Dette gjør vi gjennom overvåking, rapportering, undervisning og demokratistøtte.

Tema vi jobber med

Tema

Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner

Read article "Derfor trenger vi menneskerettighetssanksjoner"

Tema

Fredsundervisning

Vi utdanner tenåringer til å bli neste generasjon av menneskerettighetsforsvarere.

Read article "Fredsundervisning"

Tema

Styrker sivilsamfunn

Vi bygger et sterkere sivilsamfunn i Europa gjennom vårt arbeid som kontaktpunkt for EØS-midlene.

Read article "Styrker sivilsamfunn"

Hvor arbeider vi?

Vi gir støtte til sårbare grupper, holder myndighetene ansvarlige og sikrer rettssikkerhet i 20 land.