| Den norske Helsingforskomité

Styre og råd

Helsingforskomiteens organer er årsmøtet, rådet og styret. Årsmøtet er komiteens øverste organ og består av medlemmer av rådet og styret. Styret møtes hver sjette uke for å legge opp komiteens strategi, foreta prinsipielle beslutninger og ha ansvar for økonomiske disposisjoner. Generalsekretæren leder sekretariatet som står for komiteens daglige drift og er ansvarlig for at styrevedtak følges opp.

Helsingforskomiteen har rundt 215 støttemedlemmer.

Styret

Leder: Ragnhild Astrup Tschudi
Menneskerettighetsforsvarer med særlig fokus på Russland og Øst-Europa

Nestleder: Julie Wilhelmsen
Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med spesialområdene Russland, Tsjetsjenia og Kaukasus

Hauk Lund
Direktør i Hauk Lund Consulting A/S

Kari Schage
Kredittsjef/Leder av utlånsavdelingen i Cultura Bank

Eirik Moen
Generalsekretær i International Democrat Union, tidligere statssekretær ved statsministerens kontor og generalsekretær i Høyre

Inger Skjelsbæk
Seniorforsker og assisterende direktør ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Kjetil Mujezinovic Larsen
Professor, Norsk Senter for Menneskerettigheter

Lene Wetteland
Representant for de ansatte

 

 

Rådet

President: Nora Sveaass
Visepresident: Anne Marit Bjørnflaten

Marit Arnstad

Geir Jørgen Bekkevold

Helge Blakkisrud

Bernt Bull

Nils Butenschøn

Kristin Clemet

Juni Dahr

Ole Drolsum

Frode Elgesem

Grethe Fossum

Geir Flikke

Dankert Freilem

Siri Frigaard

Bjørn Cato Funnemark

Steinar Gil

Jacub M. Godzimirski

Trine Skei Grande

Bernt Hagtvet

Hans Morten Haugen

Åsne Julsrud

Prableen Kaur

Knut Kloster Jr

Idar Kreutzer

Gry Larsen

Ragnhild Lied

Arne Liljedahl Lynngård

Elisabeth Løland

Mette Newth

Manuela Ramin Osmundsen

Viktor Roddvik

Jan Tore Sanner

Per Saxegaard

Anne Julie Semb

Anne Sender

Marianne B. Skou

Guro Slettemark

Bård Vegar Solhjell

Lars Petter Soltvedt

Atle Sommerfeldt

Michael Tetzschner

Annette Trettebergstuen

Magne Ove Warsinski-Varsi

Maria Warsinska-Varsi

Vigdis Vevstad

Åshild Vige

Kåre Vollan

Stein-Ivar Aarsæther