Utlendingsnemnda avviser argumentene mot retur av asylsøkere | Den norske Helsingforskomité

Utlendingsnemnda avviser argumentene mot retur av asylsøkere

(16/02-2010)
En stornemnd i Utlendingsnemnda har besluttet at det ikke er noe i veien for retur av såkalte Dublin-flyktninger til Hellas.

Dette er i klar motstrid til FN’s høykommissærs anbefalinger fra sist desember. Helsingforskomiteen har sammen med NOAS de siste to årene publisert to rapporter med dokumentasjon av hvordan asylsøkere i Hellas står uten rettigheter. Helsingforskomiteen og NOAS har argumentert for at Norge og andre europeiske land ikke kan returnere asylsøkere dit med hjemmel i Dublin II-forordningen. - Helsingforskomiteen er forundret over at Utlendingsnemnda i en viktig prinsippavgjørelse helt unnlater å vise til Høykommissærens anbefalinger, sier informasjonsleder Berit Lindeman i et oppslag i Klassekampen 15. februar. - En slik avgjørelse gir grunn til å spørre hvor uavhengig nemnda er.

Les artikkelen i Klassekampen her