Norge bør ta opp situasjonen i Russland og Turkmenistan | Den norske Helsingforskomité

Norge bør ta opp situasjonen i Russland og Turkmenistan

15/03-2010
Norge tok opp situasjonen i Iran i sitt landinnlegg i menneskerettighetsrådet og nevnte også Sudan.

Helsingforskomiteen støtter dette og er enig i at det er viktig både å ta opp den pågående menneskerettighetskrisen i Iran, samt å unngå at Iran blir medlem av Rådet, men har også bedt om at Russland og Turkmenistan kritiseres fra norsk side. Det skjedde ikke denne gangen. Neste mulighet vil være Rådets møte i juni.

Helsingforskomiteen brukte sin tilstedeværelse i Geneve til å ta opp situasjonen i Turkmenistan med en rekke lands delegasjoner. Vi håper at flere land vil ta opp menneskerettighetssituasjonen i Turkmenistan i rådet, slik flere land tok opp både Russland og Hviterussland i sine innlegg.

Under rådets landgjennomgang er det nå bare tre land, Nord-Korea og Burma, i tillegg til Israel, som får særlig oppmerksomhet ved at en oppnevnt ekspert følger situasjonen i landet og at Rådet jevnlig diskuterer rapportene og landet. Helsingforskomiteen vil gjerne at Norge skal være med å utnytte Rådets muligheter til å ta opp landsituasjoner mer aktivt.

 

Russland og Turkmenistan er to av fem land som Helsingforskomiteen sammen med en rekke norske organisasjoner har bedt Norge om å ta opp.