“Squarely in breach of international law” | Den norske Helsingforskomité

“Squarely in breach of international law”

(09/06-2010)
Uttalelsen kom fra dr. juris James C. Hathaway på UDIs vårkonferanse den 7. juni, der temaet var ”En ny asylpolitikk i Norge og i Europa”.

Hathaway er professor ved University of Michigan Law School og ledende autoritet på internasjonal flyktningrett. Under sitt fordrag drøftet han Dublin II-forordningen i lys av statenes forpliktelser etter FNs flyktningkonvensjon. I sitt foredrag understreket han at stater som skal sende en asylsøker til et tredjeland er ansvarlig for å gjøre en svært grundig undersøkelse av at søkeren får den beskyttelsen han har krav på. På spørsmål fra UDI’s kommunikasjonsdirektør om Norge er i samsvar med internasjonal rett ved sin praksis med å returnere asylsøkere til Hellas etter Dublin II-forordningen, svarte Hathaway at Hellas er et skoleeksempel på en stat man absolutt ikke kan returnere asylsøkere til.

–Norge bryter klart internasjonal rett, slo Hathaway fast. Det er åpenbart at Norge ikke, etter en grundig undersøkelse av om asylsøkeren har tilgang på den beskyttelsen han har krav på i Hellas, kan konkludere med retur.

– Hvis jeg skulle laget en enkel eksamensoppgave i flyktningrett til mine studenter, der alle argumentene gikk i en retning og løsningen var åpenbar, så ville jeg bedt dem å finne svar på om det er akseptabelt etter internasjonal rett å returnere en asylsøker til Hellas etter Dublin II-forordningen sa Hathaway på konferansen. Asylsøkere i Hellas får ikke tolk, juridisk hjelp eller mottaksplass og har Europas klart laveste innvilgelsesprosent – rundt én prosent. Det er tolv saksbehandlere til 25 000 asylsøkere og klagebehandlingen er så dårlig at UNHCR nekter å delta i den.

- Vi er glade for det tydelige standpunktet fra flyktningrettsekspert James C. Hathaway, sier Helsingforskomiteens generalsekretær Bjørn Engesland. –Dette er helt i tråd med det vi har hevdet i over to år og gjennom to rapporter som er utarbeidet i samarbeid med NOAS og greske asylorganisasjoner. Norge virker fast besluttet på å returnere asylsøkere til Hellas hvor de i praksis nesten ikke har noen sjanse til å få beskyttelse og kan derfra risikere å bli sendt hjem til fengsling og tortur, gjerne ved å fraktes illegalt over grensen til Tyrkia i ly av natten. - Justisminister Knut Storberget framsto ikke som troverdig da han på samme konferanse hevdet at regjeringen prioriterer en human asylpolitikk, når vi vet at Norge samtidig returnerer asylsøkere til Hellas.