| Den norske Helsingforskomité

MR-magasinet nr. 2 2002

MR-magasinet nr. 2 2002

I dette nummeret av MR-magasinet kan du lese om utviklingen i Sentral-Asia, om forfølgelse av tsjetsjenere i Russland, om Helsingforskomiteens 25 årsmarkering og om drama på Menneskerettighetsskole

Les mer om MR-magasinet nr. 2 2002

The Ethnic War: Persecution of Chechens in the Russian Federation

The report is based on meetings with international organizations, Chechens residing in Moscow, refugees from Chechnya residing in Norway, international and Russian non-governmental organizations (NGOs) and other relevant individuals. The mission visited a total of ten camps for internally displaced persons (IDPs) in Ingushetiya in the areas of Nazran, Karabulak, Malgobek, Aki Yurt and Sleptsovsk.

Les mer om The Ethnic War: Persecution of Chechens in the Russian Federation

Rapport fra parlamentsvalget i Makedonia

På tross av at det forekom forsøk på å avspore valgprosessen, ble parlamentsvalget den 15 september i det store og det hele gjennomført i tråd med internasjonale standarder om frie og rettferdige valg. Nå er valgobservasjonsrapporten klar, skrevet av Helsingforskomiteen i Makedonia.

Les mer om Rapport fra parlamentsvalget i Makedonia

Internasjonale standarder på valget i Makedonia

På tross av at det forekom forsøk på å avspore valgprosessen, ble parlamentsvalget den 15 september i det store og det hele gjennomført i tråd med internasjonale standarder om frie og rettferdige valg. Statsminister Georgievski erklærte valgnatten at hans parti, det nasjonalistisk orienterte VMRO DPMNE, hadde mistet regjeringsgrunnlaget og gratulerte opposisjonsalliansen, ledet av SDSM, det sosial-demokratiske partiet. Alliansen ligger an til å få et rent flertall i det nye parlamentet. Rådgiver Aage Borchgrevink som observerte valget gir her en oppsummering og redegjør for de noen av de utfordringene som Makedonia, ennå preget av inter-etnisk spenning, står overfor.

Les mer om Internasjonale standarder på valget i Makedonia

Prosecuting Genocide in Rwanda: The Gacaca system and the International Criminal Tribunal for Rwanda 2/2002

This report focuses on the two parallel legal settlements of Rwanda and their challenges. The report is based on the Norwegian Helsinki Committee’s study trip to Rwanda and Tanzania in February 2002. The trip included interviews with representatives of Rwandan authorities, non-governmental organisations (NGOs), religious leaders, academics, students, journalists, people accused of genocide, representatives of international organizations, and ordinary people.

Les mer om Prosecuting Genocide in Rwanda: The Gacaca system and the International Criminal Tribunal for Rwanda 2/2002
Lesebok for levende

Lesebok for levende

Årets viktigste bok er skrevet av Vigdis og Lillian Hjort. Boken er for alle unge som vil "tenke sjæl og mene" i 2002, og den er et uvurderlig utgangspunkt for samtale og diskusjon rundt Verdenserklæringen om menneskerettighetene. En bok til å bli klok av! Boken er delt i en skjønnlitterær del og en faktadel med henvisninger til Verdenserklæringen om menneskerettighetene. Boken kan bestilles ved å kontakte forlaget Cappelen Damm.

Les mer om Lesebok for levende
Menneskerettigheter - en innføring

Menneskerettigheter - en innføring

Boken beskriver ulike typer menneskerettigheter, deres historiske bakgrunn og de mellomstatlige organisasjonene som overvåker dem. Boken diskuterer også aktuelle problemstillinger og er full av eksempler, fra bruken av glattceller i Norge til internasjonale saker som Kosovo-krisen, bombingen av Irak og terrorangrepene i New York 11 september 2001. Boken er skrevet av K. Bergem, Gunnar M. Karlsen og Beate Slydal. Boken kan bestilles ved å kontakte Humanist forlag

Les mer om Menneskerettigheter - en innføring
MR-magasinet nr 1 2002

MR-magasinet nr 1 2002

I denne utgaven av MR-magasinet kan du lese om vinnerne av Sakharovs Frihetspris 2002 Eliza Musayeva og Amor Masovic, om de største menneskerettslige utfordringene i Europa i dag, et intervju med Juni Dahr og en kronikk om menneskerettigheter i dagens Europa skrevet av Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal.

Les mer om MR-magasinet nr 1 2002

Report from the Observation of the Parliamentary Elections in the Republic of Ukraine 31 March 2002

This report is based on the observation of the parliamentary elections in Ukraine 31 March 2002. The conclusions of the report are based on election day observations as well as information gathered in Ukraine from international observers, local NGO representatives and local media prior to and after the elections.

Les mer om Report from the Observation of the Parliamentary Elections in the Republic of Ukraine 31 March 2002

Menneskerettighetene et sentralt virkemiddel i kampen mot terrorisme

Innføring av forbud mot terrorisme er utslag av symbolpolitikk som i beste fall kan være et slag i luften. I verste fall kan det slå tilbake på grunnleggende rettigheter samfunnet vårt er bygget på. Det må ikke herske tvil om at norske myndigheter sier nei til lovtiltak som er i strid med menneskerettighetene, skriver Bjørn Engesland og Gunnar M. Karlsen i kronikk i Dagbladet.

Les mer om Menneskerettighetene et sentralt virkemiddel i kampen mot terrorisme

Uttalelse fra Helsingforskomiteens årsmøte 20 mars 2002

Menneskerettigheter: et sentralt virkemiddel for å bekjempe terrorisme: En rekke stater har vedtatt lover mot terrorhandlinger etter 11 september 2001. Selv i konsoliderte demokratier som USA og Storbritannia har tiltakene ført til alvorlige begrensninger i rettssikkerheten som skal hindre at uskyldige blir rammet. Autoritære regimer og overgangsregimer som i Kina, Usbekistan, Russland og Tyrkia har lenge benyttet ”kamp mot terrorisme” som begrunnelse for å slå ned på politisk opposisjon, religiøse grupper, massemedier og ikke-statlige organisasjoner. Omfanget av denne praksisen har økt etter 11. september.

Les mer om Uttalelse fra Helsingforskomiteens årsmøte 20 mars 2002
Årsrapport 2001

Årsrapport 2001

Fjoråret ga begrepet terror en ny dimensjon. Bildene fra angrepene på World Trade Center i New York gikk verden over i det øyeblikket de skjedde. Helsingforskomiteen engasjerte seg sterkt i debatten om hvordan man skulle forholde seg til terroren, og hvordan man kunne hindre at noe slikt ville skje igjen. Dette, og Helsingforskomiteens innsats i Nord-Kaukasus, Hviterussland, Balkan og Sentral-Asia kan du lese mer om i årsrapporten for 2001.

Les mer om Årsrapport 2001

Menneskerettigheter i klemme: Kampen mot terrorisme og dens konsekvenser

Det norske menneskerettighetshuset arrangerte 21. mars 2002 et seminar med tittelen ”Menneskerettigheter i klemme – kampen mot terrorisme og dens konsekvenser” med fokus på menneskerettighetene i kjølvannet av terrorhandlingene mot USA i fjor.

Les mer om Menneskerettigheter i klemme: Kampen mot terrorisme og dens konsekvenser

Myk sikkerhet - menneskerettigeter i kampen mot terror

Hvordan bør myndighetene arbeide for å øke samfunnets og innbyggernes sikkerhet? I FN og særlig i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) er det utformet omfattende strategier som i tillegg til «harde» militære og politimessige tiltak også inneholder «myke» komponenter. Økonomisk og politisk samarbeid, menneskelig kontakt på tvers av grenser og respekt for menneskerettigheter og demokratiske spilleregler er sentrale elementer i dette sikkerhetsbegrepet. I OSSE-sammenheng ble det tidlig slått fast at respekt for menneskerettighetene ikke er et indre anliggende for statene, men et forhold som hele det internasjonale samfunnet har rett til å engasjere seg i. Begrunnelsen er at undertrykkelse i ett land, truer sikkerhet og fred også i andre land.

Les mer om Myk sikkerhet - menneskerettigeter i kampen mot terror

Kina ønsker fortsatt dialog

- Fortsatt menneskerettighetsdialog er nødvendig, sier Kinas statsminister og vedgår at landet har mange mangler på dette feltet. Dette skriver Aftenposten idag i forbindelse med statsminister Bondeviks besøk i Kina. Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen, som er rådgiver i statsministerens delegasjon, sier at menneskerettighetene er drøftet på en konkret og tydelig måte.

Les mer om Kina ønsker fortsatt dialog

Helsingforskomiteen spiller sentral rolle i mr-dialog med Kina

Generalsekretær i Helsingforskomiteen Bjørn Engesland, skal delta som rådgiver i delegasjonen som følger statsministeren på offisielt besøk til Kina 19 januar. Formålet med reisen er å styrke forbindelsene mellom Norge og Kina. Engesland, som er koordinator i NGO-forum for menneskerettigheter, har tidligere ved flere anledninger deltatt som NGO-representant i Norges menneskerettighetsdialog med Kina.

Les mer om Helsingforskomiteen spiller sentral rolle i mr-dialog med Kina