| Den norske Helsingforskomité

Den vanskelige forsoningen

Den vanskelige forsoningen

Rapporten har sitt utgangspunkt i en konferanse om forsoning som Kirkens Nødhjelp og Den norske Helsingforskomité arrangerte i februar 2001 der formålet var å fokusere på forsoningsarbeid som et viktig element i oppbygging av samfunn etter krig og konflikt.

Les mer om Den vanskelige forsoningen
MR-magasinet 2001

MR-magasinet 2001

Mr-magasinet 2001 tar for seg krigen i Tsjetsjenia etter en reise Bjørn Engesland, Aage Borchgrevink og Tomasz Wacko gjorde i naborepublikken Ingusjetia i månedsskiftet september-oktober 2001. I tillegg kan du lese om utleveringen av Slobodan Milosevic til Den internasjonale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia i Haag, om årets parlamentsvalg i Kosovo og om situasjonen for menneksrettighetene i Norge, blant annet.

Les mer om MR-magasinet 2001

Report from the Observation of the Presidential Elections in the Republic of Belarus 4-9 September 2001

This report is based on observation of the presidential elections in Belarus 9 September 2001. The conclusions of the report are based on election day observations made by the observers of the Norwegian Helsinki Committee, Tomasz Wacko and Magnar Naustdalslid, as well as information gathered in Belarus from international observers, experts, local NGO representatives and local media prior to and after the elections.

Les mer om Report from the Observation of the Presidential Elections in the Republic of Belarus 4-9 September 2001

Kampen mot terrorisme

I en kronikk i Dagbladet analyserer Bjørn Engesland og Gunnar M. Karlsen utfordringene etter terroraksjonen 11. september 2001. Terrorhandlingene mot USA sjokkerer og opprører en hel verden. Angrepene er en forbrytelse mot menneskeheten. Aksjoner som svar på terrorhandlingene må ta hensyn til de folkerettslige begrensninger og regler som gjelder. Aller viktigst er hensynet til å unngå at flere uskyldige liv går tapt. Det er også viktig å unngå heksejakt på personer av arabisk avstamming eller som er muslimer.

Les mer om Kampen mot terrorisme

FN-domstol mot terror

Norge bør arbeide for at FNs sikkerhetsråd oppretter en internasjonal ad-hoc domstol med et overordnet ansvar for å sikre at de skyldige bak USA-terroren får straff. Dette skriver Amnesty International, Norge og Helsingforskomiteen i et åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg 20 september. Organisasjonene mener at en FN-domstol vil bidra til å etablere en sterkere internasjonal rettsorden og øke mulighetene for at enkelte land vil utlevere terrorister.

Les mer om FN-domstol mot terror

Åpent brev til Statsminister Jens Stoltenberg

Terroraksjonene mot USA 11 september 2001 opprører en hel verden. Aldri før har slike aksjoner hatt så store humanitære, politiske og økonomiske konsekvenser. Vi ønsker i dette brevet å utfordre norske politikere til å ta en klar stilling til hvilke virkemidler som bør brukes i kampen mot terrorisme. Terrorisme må ikke bekjempes på en måte som eskalerer konflikten eller skaper nye konflikter på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. Kampen mot terrorismen må tvertimot bidra til å styrke menneskerettighetene. Og denne kampen kan bare vinnes ved et bredt anlagt samarbeid mellom statene.

Les mer om Åpent brev til Statsminister Jens Stoltenberg

Forgotten terror: Chechnya October 2001

This report is based on meetings with international organizations, federal representatives, local officials, other relevant individuals, and with international, Russian and local non-governmental organizations (NGOs). The mission visited a total of seven camps for internally displaced persons and two hospitals in the region of Nazran, Karabulak and Slepsovskaya.

Les mer om Forgotten terror: Chechnya October 2001

Den vanskelige freden i Øvre Bernica, rapport 2/2001

Helsingforskomiteen ved Anne Marit Austbø og Sylo Taraku besøkte Øvre Bernica den 14. august 2001 for å undersøke situasjonen. Denne rapporten er basert på Helsingforskomiteens egne observasjoner og intervjuer med seks personer fra Øvre Bernica: fem kosovoalbanere og en serber, samt tre asylsøkere fra Øvre Bernica i Norge. Rapporten fra besøket kan du lese ved å klikke på linken.

Les mer om Den vanskelige freden i Øvre Bernica, rapport 2/2001

Et godt gjennomført parlamentsvalg i Albania

Helsingforskomiteen ved Sylo Taraku observerte valget i Albania 24 juni sammen med 260 andre internasjonale observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Taraku rapporterer om et godt gjennomført valg i de kretsene i sør som han observerte. OSSE konkluderer i en pressemelding 25 juni at valget er et viktig skritt for demokratiutviklingen i Albania.

Les mer om Et godt gjennomført parlamentsvalg i Albania
Divided Communities

Divided Communities

Til tross for mange advarsler om de inter-etniske forholdene i Makedonias korte historie som selvstendig stat, var verken makedonske myndigheter, landets befolkning eller det internasjonale samfunnet forberedt på krigshandlingene som tok til våren 2001. Situasjonen fikk verdenssamfunnet til å rette blikket mot den makedonske staten og de sterke motsetningene mellom den makedonske majoriteten og den store albanske minoriteten.

Les mer om Divided Communities
Årsrapport 2000

Årsrapport 2000

Russlands krigføring i Tsjetsjenia har vært en prioritert sak for Helsingforskomiteen i 2000. Anerkjente menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om omfattende og gjentagende brudd på menneskerettighetene og overgrep mot sivilbefolkningen.

Les mer om Årsrapport 2000