Verken fritt eller rettferdig | Den norske Helsingforskomité

Verken fritt eller rettferdig

Verken fritt eller rettferdig

- Presidentvalget i Russland 4. mars var ikke fritt og rettferdig, sier generalsekretær Bjørn Engesland i Den norske Helsingforskomité. Den norske Helsingforskomité (DNH) har fulgt valgprosessen gjennom vårt samarbeid med GOLOS, den mest erfarne uavhengige valgobservatørgruppen i landet. To representanter fra DNH var dessuten til stede i Moskva valghelgen.

Til tross for færre rapporter om fusk på selve valgdagen i forhold til parlamentsvalgene i desember, er det en rekke omstendigheter som gjør at valgprosessen ikke oppfyller internasjonale standarder for frie og rettferdige valg. Et grunnleggende problem var at flere kandidater ble utestengt fra å stille med henvisning til den kompliserte registreringsprosessen. De fire kandidatene som slapp gjennom registreringen, i tillegg til Statsminister Vladimir Putin, representerte i liten grad noe alternativ til myndighetenes kandidat. Mediedekningen av valget var skjev. Putin fikk langt større oppmerksomhet enn de øvrige kandidatene.

 

Det var likevel positive trekk ved prosessen. Valgkampen ble preget av de store demonstrasjonene, som myndighetene etter hvert tillot, og som ble dekket i media. På selve valgdagen var et stort antall valgobservatører, lokale, internasjonale og mange online, til stede i stemmelokalene. Live-overføring fra flertallet av stemmelokalene og gjennomsiktige stemmeurner, var også faktorer som bidro til å gjøre fusk lettere å oppdage.

 

Det var også negative sider, som trakassering av uavhengige valgobservatører og press mot uavhengige medier i forkant av valgene. GOLOS har dessuten rapportert om en rekke uregelmessigheter og brudd på valgloven under stemmegivningen og opptellingen. Folk stemte angivelig flere ganger, ekstra stemmesedler forsvant på mystisk vis, og opptellingen foregikk mange steder på ureglementert vis. En del av resultatene, for eksempel fra Tsjetsjenia (der 99 prosent av stemmene gikk til Putin), er ikke troverdige.

 

Presidentvalgene er ikke over før klagene på valgprosessen er behandlet i valgkommisjoner og domstoler. - Jeg håper russiske myndigheter lar denne prosessen forløpe på en grundigere måte enn det som skjedde da parlamentsvalgene ble godkjent av den sentrale valgkommisjonen, uttaler generalsekretær Engesland. - Vi oppfordrer også russiske myndigheter til stå ved sine internasjonale forpliktelser, respektere forsamlingsfriheten og ytringsfriheten, og la opposisjonen fritt uttrykke sitt syn på presidentvalget.