Stopp ukrainsk sensurlov | Den norske Helsingforskomité

Ukrainsk sensurlov "kan drive homofile under jorden"

Ukrainsk sensurlov "kan drive homofile under jorden"

Den norske Helsingforskomité tar avstand fra en ny ukrainsk lov som vil gjøre det forbudt å «propagandere for homoseksualitet» og som i praksis vil kunne brukes til å stoppe all positiv omtale av homofili.

I en felles uttalelse signert av Den norske Helsingforskomité og en rekke andre menneskerettighets- og LGBT-organisasjoner i Ukraina, Hviterussland, Norge, Sverige og andre land blir Ukraina oppfordret til å følge opp forpliktelsene sine i forhold til europeiske og internasjonale menneskerettighetsavtaler og ikke vedta den nye loven, som i praksis vil kunne brukes til å stoppe all positiv omtale av homofili. Det er også grunn til å tro at den vil kunne brukes til å drive ukrainske homofile under jorden og gjøre det vanskelig å drive opplysningsarbeid i forhold til HIV og AIDS.

Europarådet og det europeiske ministerrådet blir også oppfordret til å ta avstand fra loven og til å ta opp saken i møter med den ukrainske regjeringen.

Assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, Gunnar Ekeløve-Slydal, oppfordrer i en kronikk i dagens utgave av Dagsavisen skrevet sammen med representanter for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Skeiv Ungdom, Europeisk Ungdom, Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Norge til å ta opp lovforslaget i bilaterale samtaler med ukrainske myndigheter og i europeiske fora: «I årets statsbudsjett har den norske regjeringen et tydelig fokus på menneskerettighetsspørsmål som satsingsområde i sivilsamfunnsstøtten til Øst-Europa. Støtte til skeives rettigheter bør prioriteres både innenfor norsk støtte til menneskerettighetsarbeid og i Norges dialog med de aktuelle landene.»

I kronikken blir det også påpekt at lovforslaget representerer en bekymringsfull tendens i en rekke østeuropeiske land: «I mange land i det tidligere Sovjetunionen og på Balkan ser vi en bekymringsfull tendens til at statene vedtar lovverk eller gir støtte til homofobe grupperinger. I praksis hindrer dette adgang til grunnleggende demokratiske rettigheter.»

Les kronikken her

Les uttalelsen her