Stortingsvalget sett med diktaturets øyne | Den norske Helsingforskomité

Stortingsvalget sett med diktaturets øyne

Stortingsvalget sett med diktaturets øyne

Internasjonalt valgobservatørkorps setter Stortingsvalget under lupen! Helsingforskomiteen har invitert 33 erfarne observatører fra 11 land som vil observere valget fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. - Demokratiske valg er ingen selvfølge. Mens Norge er et land hvor velgere flest stoler på at vi har frie og rettferdige valg, spiller valgobservasjon en avgjørende rolle i dokumentasjonen av juks og manipulasjon i svært mange land. Til tross for at norske valg holder en svært høy standard, vet vi av tidligere erfaring at observatørene kan påvise forbedringspunkter også hos oss, sier Generalsekretær Bjørn Engesland.

Samtlige valgobservatører er demokratiforkjempere fra land i det tidligere Sovjetunionen. I observatørkorpset finner vi blant andre Lilija Shibanova, som i fjor mottok Sakharovs frihetspris på vegne av organisasjonen Golos for sitt banebrytende arbeid med valgobservasjon i Russland. Shibanovas betraktninger rundt et norsk stortingsvalg sammenlignet med russiske valg vil være spennende gitt hennes bakgrunn som Putin-kritiker og valgekspert.

Hvorfor valgobservasjon i Norge?

Den norske Helsingforskomité har observert valg i Russland, Kaukasus og Sentral-Asia i en årrekke, og dette er tredje gang et norsk valg blir observert systematisk av en internasjonal delegasjon på vegne av Helsingforskomiteen. Vi gleder oss til å ta i mot delegasjonen når den kommer til Norge 5. september, og ser frem til å gi årets stortingsvalg en ny dimensjon.

Våre observatører får muligheten til å observere valg i et veletablert demokrati preget av stor tillit til valgprosessen - en situasjon som i stor grad er fraværende i de statene flertallet kommer fra. Valgobservatørene får dermed mulighet til å sammenligne et norsk stortingsvalg med hvordan valg gjennomføres i sine egne hjemland. Valgobservasjonen gir også en unik mulighet til å få et kritisk blikk på vårt eget demokrati, for hva kan valgobservatører fra denne regionen, en region preget av diktatorer, menneskerettighetskriser og svært skrantende demokratiske systemer, fortelle oss om vårt eget demokrati? Dette er spørsmål som vi håper våre valgobservatører kan gi oss svar på.

Valgobservasjonen i Norge er et prosjekt støttet av Utenriksdepartementet.

Dagen etter valget, tirsdag 10. september, arrangerer Helsingforskomiteen pressekonferanse med hele observatørkorpset til stede. Pressekonferansen finner sted på Menneskerettighetshuset, Kirkegata 5, 5 etasje klokken 12:00.

For mer informasjon:

Bjørn Engesland, Generalsekretær, Den norske Helsingforskomité 95 75 33 50

Berit Lindeman, Informasjonsleder/seniorrådgiver, Den norske Helsingforskomité 90 93 33 79

Anders Nielsen, Informasjonsrådgiver, Den norske Helsingforskomité 408 44 709