Uten navn | Den norske Helsingforskomité

Markering av folkemordet i Srebrenica

Markering av folkemordet i Srebrenica

Helsingforskomiteens Enver Djuliman deltok i panel på Litteraturhuset i Oslo under den årlige markeringen av folkemordet i Srebrenica den 11. juni. - Folkemordet i Srebrenica er ikke bare bosniakisk, det tilhører like mye serberne og kroatene, og bevisstheten om og anerkjennelsen av de historiske realitetene er viktig for alle, sa Djuliman i sin innledning på seminaret.

Er panel bestående av Svein Mønnesland, Enver Djuliman, Senad Telarevic diskuterte Srebrenicas fremtid og om det norske Stortinget skal vedta den såkalte "Srebrenica-deklarasjonen". Europaparlamentet, flere europeiske stater samt blant andre det amerikanske senatet har vedtatt at 11. juli skal være en minnedag for folkemordet. Vedtaket i Europaparlamentet kalte Srebrenicafolkemordet "den største krigsforbrytelsen i Europa siden slutten av andre verdenskrig."

Under markeringen holdt også Stortingets visepresident Akhtar Chaudry og en representant av Bosnia og Hercegovinas ambassade, Jelena Arifi-Keketovic, innlegg.