| Den norske Helsingforskomité

Montenegro

Montenegro

Den norske Helsingforskomité har hatt et sterkt engasjement i Montenegro siden begynnelsen av 1990-tallet. Vi støtter og samarbeider med vår søsterkomité i Podgorica.

Trenger EU Vest-Balkan?

Kronikk:

Trenger EU Vest-Balkan?

-Russland får stadig større innflytelse og innlemmer Vest-Balkan i sin interessesfære. Samtidig er EUs engasjement på Vest-Balkan blitt mindre de siste ti årene mens Russland stadig får større innflytelse og innlemmer regionen i sin interessesfære. EUs troverdighet er svekket, og Russlands rolle bidrar til å hindre landene fra å knytte seg tettere til både NATO og EU. NHCs Enver Djuliman har analysert hvordan Russland øker sin innflytelse på Vest-Balkan, og peker på hvilke grep EU kan ta for å gjenerobre sin rolle i regionen.

Les mer om Trenger EU Vest-Balkan?
Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Helsingforskomiteen la tirsdag frem sine hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan for Utenriks-og forsvarskomiteen på Stortinget. Høringen ble arrangert i forbindelse med den nylig publiserte Stortingsmeldingen Norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa. Helt sentralt for Helsingforskomiteen er styrking av demokrati, menneskerettigheter, rettstatsprinsipper og fremme av forsoning på Vest-Balkan.

Les mer om Hovedsynspunkter på norsk politikk på Vest-Balkan

Montenegro blir verdens nyeste stat

(23/05-2006) Resultatet for folkeavstemningen i Montenegro ble i morges gjort offisielt med 55.5% for uavhengighet og 44.5% mot.
Den norske og den montenegrinske Helsingforskomité observerte stemmeavgivningen i byene Budva, Cetinje, Niksic og hovedstaden Podgorica.
- Vi observerte ingen uregelmessigheter eller tegn til fusk. Hele prosessen gir inntrykk av å ha gått rolig og legitimt for seg, og den tekniske gjennomføringen av stemmeavgivningen er tillitsvekkende, sier Ole B. Lilleås.
- Det er et klart resultat med høy deltakelse på hele 86,5%. Begge sider har vært likt representert i alle deler av administrasjonen av avstemningen, og samarbeidet har fungert godt med noen få unntak.

Fra det vonde til det gode:

Åsted for krigsforbrytelser blir arena for menneskerettighetsskoler

(15/12-2006) Fra januar 2007 kan ungdom på Balkan delta på 'reisende menneskerettighets-skoler' til områder hvor sivile ble utsatt for krigsforbrytelser under konfliktene på 1990-tallet.
Her skal deltakerne få undervisning i menneskerettigheter, bruk og misbruk av historien, oppgjør med fortiden og gjenoppbygging av tillit mellom folkegrupper.
Opplegget er del av den nye kursplanen for menneskerettighetsskolene på Balkan, der arrangørene nå kan velge mellom fem ulike kursmodeller. Den ble vedtatt på et planleggingsmøte for skolekoordinatorer og programledere på Menneskerettighetshuset i Sarajevo 10-13. desember.
Andre temaer på møtet var styrking av samarbeidet over landegrensene, tilpasning av undervisningsprogrammet for utviklingen i hvert enkelt land, videreutvikling av undervisningstilbudet og satsing på aktivisme etter utdanningen.

Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo

(19/12-2007) Regional and local human rights school coordinators from the West Balkan countries are gathered in Oslo this weekend to discuss and plan their work for the upcoming year.

Les mer om Human Rights Schools Coordinator's Meeting in Oslo