| Den norske Helsingforskomité

Irak

Irak

Helsingforskomiteen fulgt utviklingen i kurdernes situasjon i Nord-Irak. Etter invasjonen i Irak i 2003, har komiteen fulgt utviklingen i landet mer generelt med oppmerksomhet på organiseringen av rettsoppgjøret etter mange års menneskerettighetsbrudd under Saddam Husseins regime.