| Den norske Helsingforskomité

Indonesia

Indonesia

Helsingforskomiteen har vært deltaker i Norges menneskerettighetsdialog med Indonesia siden den formelt ble åpnet i april 2004 ved en større konferanse i Jakarta.