Hva er galt med menneskerettighetene i Norge? | Den norske Helsingforskomité

Hva er galt med menneskerettighetene i Norge?

Hva er galt med menneskerettighetene i Norge?

Rett og urett i 2018 diskuteres og beste kronikk om temaet kåres på konferanse i Drammen.

- Vi ønsker både studenter og andre som er opptatt av menneskerettigheter velkommen til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) i Drammen fredag 26. januar! Det sier Enver Djuliman, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen (NHC).

Spørsmålet er hva som er de største utfordringene for Norge når det gjelder menneskerettigheter. Innledere fra blant annet Halden fengsel, Røde Kors, Ungdomspartiene, NOAS, Høgskolen og Helsingforskomitéen skal gi svar.

- Hensikten er å få en bedre oversikt og innsikt i status for menneskerettighetessituasjon generelt og situasjonen for sårbare grupper som blant annet flyktninger og innsatte i fengsler spesielt, sier Djuliman.

Hva er galt med menneskerettighetene i Norge?
Drammenskonferansen er åpen for alle

Helsingforskomitéen har jobbet tett med studenter i Drammen i nesten 20 år om menneskerettighetsspørsmål. Enver Djuliman og Gunnar -Slydal i NHC underviser om  menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og fredelig konflikthåndtering ved HSN.

 - På konferansen offentliggjør vi vinneren av beste kronikk om rett og urett, som vil bli publisert i Drammens Tidende. Målet med konkurransen er å reflektere over at vi alle har et ansvar for å gjøre ting bedre, sier NHCs seniorrådgiver.

 

Hva er galt med menneskerettighetene i Norge?
Enver Djuliman er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Foto: NHC/Trond Isaksen

Helsingforskomitéen markerte for kort tid siden 40 års jubileum – blant annet med en portrettutstilling av 14 av Europas modigste. Tusenvis så utstillingen da den sto på Rådhusplassen i Oslo. Nå settes utstillingen opp på Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen mellom 16. januar og 7. februar.

 

 Hovedfoto: Frode Bjorshol